Електронна заява для вступу

Стрийське вище професійне художнє училище, що у Львівській області, єдиний в регіоні заклад в системі профтехосвіти, який займається навчанням і вихованням фахівців, здатних активно і творчо застосовувати знання традицій народного мистецтва, професійні вміння в самостійній художній діяльності, спрямованій на проектування та виготовлення в матеріалі виробів декоративно-ужиткового мистецтва.

Історія існування училища починається з жовтня 1944 року, коли на прикарпатській землі, в Стрию, на базі деревообробного комбінату було створено ремісниче училище № 1. Щедра прикарпатська земля талантами. Це і зумовило створення училища, власне, деревообробного профілю, такої спеціалізації. Пріоритетною професією на той час була професія столяра- червонодеревця. Йшли роки, змінювалась інфраструктура краю, виникла необхідність розширення переліку професій підготовки кваліфікованих робітників.

В 1962 році ремісниче училище № 1 стає будівельним училищем № 7. Училище переросло в багатогалузевий навчальний заклад з підготовки робітничих кадрів. Поряд з основною професією столяра готують малярів-штукатурів, мулярів.

В 1966 році проходить реорганізація системи трудових резервів в професійно-технічну освіту. Торкнулася реорганізація і цього училища: будівельне училище № 7 стає професійно- технічним училищем № 16, яке починає готувати робітничі кадри для всієї України і стає закладом підготовки енергобудівельників. Добрим був початок, що розпочався підготовкою столярів - червонодеревців. Таланти не обминали і нашу оселю.

01.09.1969 р.

Стаття газети «Будівник комунізму»

Кузня кадрів

Напередодні нового навчального року здано в експлуатацію чудове приміщення профтехучилища №16

Радістю світяться обличчя в юнаків і дівчат, які прийшли на­бувати знання та професії в мі­ське професійно-технічне училище №16. На це є свої причини: по-перше, в нинішньому році училище одним з перших на Львівщи­ні перейшло на нову систему навчання, а по-друге — ми одержа­ли чудовий подарунок новий навчальний корпус. Білокамінний, з просторими аудиторіями, кабі­нетами, лабораторіями, великим актовим і спортивним залами. Тут вчитимуться майбутні мон­тажники металевих і залізобетон­них конструкцій, електрозварни­ки. слюсарі промислового облад­нання, маляри, столяри-мебльовики та інші.

Напевно, надовго залишиться в пам’яті молоді урочистий поча­ток нового навчального року. Уч­ні вишикувались на подвір’ї учи­лища. Вони уважно слухають і ко­жне слово рапорту викладача фізвиховання М. Ф. Цибулько, і директора училища Є. М. Борисенка. І урочисті звуки Гімнів СРСР, УРСР, і підняття черво­ного прапора — все це глибоко западає в душу.

А в цей час до величезної ча­ші під’їжджає мотоцикл у суп­роводі ескорту спортсменів велосипедистів. Вони несли факел, запалений від вічного вог­ню на площі Перемоги, Секретар комсомольської організації Анатолій Селезньов від­криває мітинг і надає слово ди­ректору училища Є. М. Борисенку.

«За останнє десятиліття на­ше училище зросло більш, як в чотири рази — сказав Є.М. Борисенко. - В цьому році 840 учнів здобуватимуть 12 робітни­чих професій. Якщо кілька років тому переважна більшість вступ­ників мала освіту 6—7 класів, то зараз 450 юнаків і дівчат прий­шло до нас з атестатами зрілості. Ми гордимося тим, що на­ші випускники (а їх тисячі), ма­йже всі трудяться на. ударних будовах комунізму».

А хіба можуть забутися палкі слова привітання, з якими ви­ступили старий комуніст Б. А. Постнов, колишня випускниця училища, нині передова робітни­ця заводу металевих і залізобе­тонних конструкцій З.М. Штепіна. Від імені учнів цьогорічного набору виступила А. М. Власюк, яка зачитала клятву учнівського колективу бути вірними продов­жувачами справи Ілліча, вчитися і працювати по-комуністичному, віддавати знання і сили розквіту Радянської Батьківщини.

Наприкінці мітингу секретар міськкому партії А. П. Вєтрова вручила символічний ключ від нового корпусу училища.

...І ось день за днем проходить у трудовому напруженні в ауди­торіях, кабінетах, лабораторіях, майстернях йде наполеглива боротьба за знання, практичні на­вички. Великий дружний педаго­гічний колектив докладає багато старань, щоб кожен учень вийшов на широку дорогу життя високоосвіченим, висококваліфіко­ваним спеціалістом.

заступник директора Стрийського міського профтехучилища №16        Ю.БРІН

 В 1970 році за 26 років свого існування училище перетворилося в навчальний комбінат по підготовці висококваліфікованих робітників із середньою освітою, а також в навчальну базу по підвищенню кваліфікації середньої ланки інженерно-технічних працівників Міністерства енергетики і електрифікації СРСР, на базі якого перебуває училище з 1968року.

Училище підготувало і передало народному господарству 5874 робітники 13 спеціальностей. 73% із них працює в УРСР, в цьому числі 52% - у Львівській області. По своєму профілю училище енергобудівельне, готовий спеціалістів 11 спеціальностей:

 • Електрогазозварювальники
 • Слюсарі-ремонтники
 • Монтажники стальних і залізо-бетонних конструкцій
 • Малярі
 • Столярі-мебельники
 • Малярі-штукатури-плиточники
 • Млектромонтери промислового устаткування
 • Теплоізоляційними
 • Крановщики мостових і козлових кранів
 • Лаборанти по фізичному випробуванню будівельних матеріалів.

Училищу в 1984 р. на той час виповнилось 40 років. За даний часч училище підготувало біля 10 тисяч спеціалістів для підприємств будівельної промисловості Міністерства енергетики СРСР.

Училище готвало спеціалістів таких напрямків:

 • Машиніст мостових та козлових кранів
 • Електрогазозварювальник
 • Арматурник-електозварювальник
 • Столяр
 • Маляр
 • Муляр
 • Лаборант по механічних випробувань будівельних матеріалів
 • Електромонтажник по освітленню
 • Електромонтажник по силових сітях
 • Слюсар-монтажник по наладці приладів апаратів і систем АСУ
 • Декорато-оформлювач

І ось в 1990 році наказом Міністерства Освіти України училищу присвоєно статус художнього.

З того часу підготовка кадрів проводиться за такими професіями:

 • Живописець; художник розмалювання по дереву і склі;
 • Виконавець художньо-оформлювальних робіт; вітражист;
 • Реставратор декоративно-художніх пофарбувань;
 • Різьбяр по дереву; столяр; інкрустатор;
 • Столяр; виробник художніх виробів з дерева; верстатник деревообробних верстатів;
 • Видувальник скловиробів; обробник видувних виробів;
 • Перукар; манікюрниця.

Побудова навчально-виховного процесу в ліцеї спрямована на широкий розвиток здібностей і талантів в сучасної учнівської молоді. Становлення національної професійної школи неможливе без використання перевіреного століттями народного досвіду. Тільки покоління, сформоване на духовних надбаннях предків, зможе утверджувати і творити нову культуру, продовжувати і розвивати історичні традиції свого народу.

Саме тому на початку 90-х рр. в училищі були засновані студії і виробниче навчання з художніх професій почало проводитися на студіях: станкового живопису, художньої обробки шкіри, декоративного розпису ужиткових предметів, кераміки, художньої вишивки, ткацтва, рекламної графіки, художніх виробів з соломи та бісеру, ковальської справи, лозоплетіння, різьби по дереву. На студіях учні здобувають професійні знання та вміння з народної творчості та образотворчого і декоративно-ужиткового мистецтва, які допомагають підготувати майбутнього робітника.

Створення студій було зумовлено також тим, що молодь, яка приходить на навчання в училище, має різний рівень загальноосвітньої і художньої підготовки, різні здібності та психологічні задатки. І врахувавши це, майстри виробничого навчання розділяють учнів по студіях, де вони продовжують виробниче навчання до кінця повного курсу навчання. Кінцевим підсумком повного курсу навчання є дипломний проект і готовий виріб, пояснювальна записка і випускний кваліфікаційний екзамен. Якісна підготовка робітників з художніх професій залежить від наявності й творчого застосування комплексного забезпечення навчального процесу. На даний час матеріально-технічна база ліцею відповідає сучасним вимогам і постійно удосконалюється.

У зв’язку з цим училищу у 2004 році міністерством освіти був присвоєний статус ліцею. Заклад забезпечений висококваліфікованими кадрами, які на високому рівні ведуть підготовку молодих робітників, але це ще неосновне, як показав досвід роботи, оптимальним варіантом удосконалення якості підготовки кваліфікованих робітників для художніх професій є комплексна взаємодія різних видів діяльності учнів - це участь у переглядах творчих робіт, у виставках, конкурсах, творчих звітах. Щоб удосконалити навчальний процес, велика увага приділяється перегляду тематичних робіт учнів з виробничого та теоретичного навчання. Для організації цієї роботи створюється художня рада, в яку входять директор ліцею, викладачі спец дисциплін, методист, майстри виробничого навчання, які і проводять оцінювання.

Такий перегляд має багато позитивного. По-перше, в учнів підвищується відповідальність за своєчасне та якісне виконання програмних завдань з виробничого і теоретичного навчання. По-друге, майстри виробничого навчання і викладачі бачать результат не тільки своєї роботи, а й своїх колег, діляться педагогічним та професійним досвідом. По-третє, керівники училища постійно в курсі якості знань і вмінь учнів кожної групи, рівня діяльності майстра в/н, викладача і можуть правильно проаналізувати оцінки та підвести підсумки тематичного контролю. А також майстри виробничого навчання, викладачі та учні ліцею приймають участь у виставках, які проводились неодноразово на теренах Львівської та Івано-Франківської областей, зокрема у виставкових залах: Львова, Дрогобича, Трускавця, Стрия та Долини, а цього року наше училище прийняло активну участь у святі ремесел, яке проводилось у Шевченківському гаї м. Львова.

 Представлені роботи вирізняються власним настроєм, своєрідним баченням світу, багатим колоритом живописних робіт та різними техніками. Оригінальні та своєрідні зразки різьблених робіт. Зразки студійних робіт виконані в техніці вишивки, ткацтва, кераміки, художньої обробки шкіри, соломоплетіння та бісеру, петриківського розпису, графіки, ковальства та лозоплетіння. В цих творчих роботах відображені настрої, думки та творчий політ фантазій кожного автора. Побутові твори мистецтва вирізняються своєю красою, технікою та якістю виконання і вказують на творчий потенціал кожної людини. Ці виставки заряджають позитивною енергією глядачів та митців. Під час виставок довелось бачити, з яким задоволенням та піднесеним настроєм люди вдивляються в кожен твір.

І кожного разу глядачі висловлювали приємне здивування та захоплення цією рукотворною красою стриян. Ці роботи свідчать про високу майстерність учнів та педагогічного колективу ліцею та роблять відповідний внесок в збереженні та примножені традицій української культури. Глядачі багато нового дізнаються про наше училище та про наше місто. Ось як відгукуються відвідувачі виставок: „Тільки наполегливою працею, старанням майстрів в/н та педагогічного колективу можна досягнути таких успіхів"; „Кращого в житті ми ще не бачили. І дуже приємно, що є дійсно талановита молодь та талановиті люди"; „Я в захваті, що є люди, яких можна назвати справжніми".

Також кожного року в Стрийському професійному художньому ліцеї проводяться конкурси фахової майстерності серед учнів різних професій. Кращі учні ліцею беруть участь не тільки у місцевих, а і в обласних та всеукраїнських конкурсах. Так були проведені конкурси фахової майстерності серед учнів таких професій як: різьбяр по дереву, реставратор, перукар, столяр та інших, на яких учні ліцею здобували призові місця. Колекція нагород постійно поповнюється, засвідчуючи чимраз вищий мистецький рівень. А на початку 2004 року на базі ліцею вперше був проведений конкурс дизайнерської майстерності Київським інститутом реклами серед учнів ліцею та шкіл міста Стрия. Конкурс проводився з метою пошуку обдарованої молоді, яка має намір не тільки працювати в галузі реклами, а й продовжувати набувати знання з професії „Дизайнер" та „Рекламіст" після закінчення ліцею. 26 лютого 2004 року вперше було проведено конкурс художньої майстерності присвячений до 190 річниця з дня народження Т.Г.Шевченка, який зібрав у професійний художній ліцей учнів-представників всіх шкіл міста Стрия.

Такі конкурси стали доброю щорічною традицією. У грудні 2004 року у м. Черкаси був проведений всеукраїнський конкурс фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів з професії художник розмалювання по дереву де Львівську область гідно представляв наш ліцей (ми здобули почесне 2-ге місце). А в 2005 році на базі нашого ліцею був проведений всеукраїнський конкурс фахової майстерності сере учнів професійно - технічних навчальних закладів з професії різьбяр по дереву та бересті.

На виконання п.5 Указу Президента України «Про заходи щодо відродження традиційного народного мистецтва та народних художніх промислів України» з метою вдосконалення підготовки фахівців з народних художніх промислів та, враховуючи потребу ринку праці у підготовці кваліфікованих кадрів, 26.07.2006 Стрийський професійний художній ліцейнаказом МОН України №562 було перейменовано у державний професійно-технічний навчальний заклад «Стрийське вище художнє професійне училище».

За час існування навчальним закладом підготовлено понад 25 тис. кваліфікованих робітників.Завдячуючи всім здобутим досягненням, наполегливій праці педагогічного колективу та мудрому керівництву нашого директора Капала Олега Богдановича міністерством освіти ліцею присвоєний статус вищого художнього професійного училища.

ДПТНЗ «Стрийське вище художнє професійне училище» готує кваліфікованих робітників за такими спеціальностями:

 • Живописець
 • Перукар (перукар-модельєр); маніюорник
 • Візажист
 • Маляр; реставратор декоративних штукатурок і ліпних виробів
 • Муляр: штукатур; лицювальник-плиточник
 • Монтажник гіпсокартонних конструкцій; реставратор декоративних штукатурок і ліпних виробів
 • Електрогазозварник; коваль ручного кування
 • Виробник художніх виробів з дерева; верстатник деревообробних верстатів
 • Машиніст крана автомобільного; водій категорії В-С; слюсар з ремонту автомобіля